4 latek razem bawimy sie okladka zbiorcza

Trefliki w przedszkolu. Mam 4 lata.

Pakiet edukacyjny "Trefliki w przedszkolu. Mam 4 lata" to nasz najnowszy pakiet edukacyjny. Przygotowano 4 części kart pracy i wyprawkę. Pakiet skorelowany jest z pakietem edukacyjnym "Trefliki w przedszkolu. Mam 5 lat".

4 latek razem bawimy sie okladka zbiorcza

Czterolatek - razem bawimy się.

Nowe karty pracy rozwijają dziecko w obszarze emocjonalnym, społecznym, fizycznym i poznawczym. Pomagają dzieciom rozpoznawać emocje własne i innych osób oraz uczą właściwych postaw w grupie rówieśniczej i prawidłowych zachowań wobec dorosłych. Kształtują właściwe postawy wobec świata zwierząt i przyrody, a także wprowadzają dzieci w świat pojęć matematycznych.

4 latek okladka pakietu

Zabawy z porami roku -Karty pracy przedszkolaka

Materiał edukacyjny został oparty o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera i rozszerzony w starszej grupie, umożliwia to pracę na zajęciach z dziećmi 3- i 4-letnimi, o zróżnicowanych możliwościach poznawczych i różnorodnych zainteresowaniach.