Nowe karty pracy rozwijają dziecko w obszarze emocjonalnym, społecznym, fizycznym i poznawczym. Pomagają dzieciom rozpoznawać emocje własne i innych osób oraz uczą właściwych postaw w grupie rówieśniczej i prawidłowych zachowań wobec dorosłych. Kształtują właściwe postawy wobec świata zwierząt i przyrody , a także wprowadzają dzieci w świat pojęć matematycznych.

Pakiety uwrażliwiają na piękno języka literackiego i zawierają wiele propozycji ćwiczeń grafomotorycznych. Jednostronne karty pracy dają możliwość wykorzystania materiałów do wykonania puzzli, wycinanek i prac plastycznych, które można wyeksponować na wystawie.

Wyróżniają się bogatą szatą graficzną , a do każdego bloku tematycznego są opracowane plansze edukacyjne formatu A 3 oraz dodatkowe plansze " Emocje". Perforowane kartki ułatwiają pracę nauczyciela.


„Czterolatek- razem bawimy się"  to cykl kart pracy 4 latka:

 


 

które można wzbogacić o „Ćwiczenia grafomotoryczne”


Materiały dla nauczyciela

Przewodnik metodyczne do każdej części kart pracy - zawierają propozycje rozwiązań metodycznych (44 tygodnie).

Płyta CD z piosenkami i pełnymi wersjami podkładów.

Płyta CD z utworami muzyki klasycznej.

44 tablice demonstracyjne zawierające:

  • historyjki obrazkowe
  • zawody
  • spędzanie wolnego czasu przez rodzinę
  • przyroda i ekologia
  • ruch drogowy

Do pobrania dla nauczycieli