Tylko do końca października można składać wnioski o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do przedszkoli.

Każde przedszkole może pozyskać do 3 tysięcy złotych na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku i deklaracja wkładu własnego na poziomie min. 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego mają czas  na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 31 października 2021 r.

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

Pieniądze można wykorzystać na:

– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów,

– zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, m.in. książek w planszach,

– zakup książek będących nagrodami dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo.

Jakie książki kupić?

Polecamy aż 15 książek w planszach, dostępnych jako samodzielne tytuły lub w pakietach: „Odkrywamy Polskę”, „Baśnie klasyczne” oraz „Święta Nietypowe”. To innowacyjne narzędzie do kreatywnej i aktywizującej pracy z dziećmi. Historie opisane są na dwustronnych, bogato ilustrowanych planszach w rozmiarze A3.

W zakładce Nagrodówka proponujemy książki przygodowe i edukacyjno-wychowawcze dla przedszkolaków: klasyczne baśnie w nowoczesnym wydaniu, magiczny przewodnik po Polsce oraz serię z uwielbianą przez dzieci Rodziną Treflików.

Wzory dokumentów

Wysokość wsparcia finansowego zależy od wielkości placówki. Czasu zostało niewiele, więc aby ułatwić pracę osobom wypełniającym dokumenty, przygotowaliśmy wzory do wykorzystania.

docWniosek dyrektora przedszkola uzupełniony o przykłady działań

pdfWyliczenia kwot wkładu własnego i dofinansowania