rozbudza zainteresowania przyrodnicze
inspiruje i zachęca do szczegółowego poznawania otaczającego nas świata
przygotowuje do nauki czytania, pisania oraz liczenia
rozwija u dzieci wrażliwość oraz kreatywność
kształtuje dojrzałość społeczno - emocjonalną
kształtuje sprawność grafomotoryczną

Dostępne pakiety: