rozwijanie inteligencji
emocjonalnej dziecka
„Ach, te emocje!” – cykl autorskich opowiadań i zajęć
wskazówki dla nauczycieli
od psycholog Marii Rotkiel
emocje w postaci przyjaznych
bohaterów – Emotek
elementy kodowania
i edukacji ekonomicznej
innowacja pedagogiczna 
z zakresu preorientacji zawodowej
nowoczesne,
aktywizujące metody
kody QR – scenariusze uroczystości,
warsztatów z rodzicami
wiele zadań
i ćwiczeń otwartych

Dostępne pakiety:

pakiet Miedzy nami Emotkami 6 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Sześciolatek

Karty pracy (5 części) oraz wyprawka. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, innowację pedagogiczną „Spotkania z ciekawymi ludźmi – preorientacja zawodowa w przedszkolu”, elementy edukacji ekonomicznej. Zajęcia inspirowane m.in.: metodą projektowania okazji edukacyjnych, Storyline, STEAM, kodowania, dramy, Dobrego Startu, kinezjologii edukacyjnej, grywalizacji.


pakiet Miedzy nami Emotkami 5-6 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Pięcio- i sześciolatek

Karty pracy (5 części) oraz wyprawka. Pakiet ułatwia pracę w grupie łączonej wiekowo przez stopniowanie poleceń, skorelowane karty pracy i wspólny przewodnik metodyczny. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!” oraz innowację pedagogiczną „Spotkania z ciekawymi ludźmi – preorientacja zawodowa w przedszkolu”..


Między nami Emotkami. Mam 4 lata, Mam 5 lat

Między nami Emotkami. Mam 4 lata, Mam 5 lat

Karty pracy (4 części) oraz wyprawka. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, elementy mnemotechnik („haków pamięciowych” służących lepszemu zapamiętywaniu informacji). Zajęcia inspirowane m.in.: metodą projektowania okazji edukacyjnych, Edukacji Przez Ruch, Storyline, kodowania, dramy, integracji sensorycznej, opowieści ruchowej.


pakiet Miedzy nami Emotkami 5 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Pięciolatek

Karty pracy (5 części) oraz wyprawka. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, innowację pedagogiczną „Spotkania z ciekawymi ludźmi – preorientacja zawodowa w przedszkolu”, elementy edukacji ekonomicznej. Zajęcia inspirowane m.in.: metodą projektowania okazji edukacyjnych, Storyline, STEAM, kodowania, dramy, Dobrego Startu, kinezjologii edukacyjnej, grywalizacji.


pakiet Miedzy nami Emotkami 4 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Czterolatek

Karty pracy (2 części). Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, zajęcia inspirowane m. in. metodą pedagogiki zabawy, dramy, Edukacji Przez Ruch, zabawy fabularyzowanej.


pakiet Miedzy nami Emotkami 3-4-latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Trzy- i czterolatek

Karty pracy (2 części) dostosowane do możliwości i potrzeb najmłodszych. Pakiet ułatwia pracę w grupie łączonej wiekowo przez stopniowanie poleceń, skorelowane karty pracy i wspólny przewodnik metodyczny. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!” oraz zajęcia inspirowane m. in. metodą pedagogiki zabawy, dramy, Edukacji Przez Ruch.


pakiet Miedzy nami Emotkami 3 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Trzylatek

Karty pracy (2 części) dostosowane do możliwości i potrzeb najmłodszych. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, zajęcia inspirowane m. in. metodą pedagogiki zabawy, dramy, Edukacji Przez Ruch, zabawy fabularyzowanej.