rozwijanie inteligencji
emocjonalnej dziecka
„Ach, te emocje!” – cykl autorskich opowiadań i zajęć
wskazówki dla nauczycieli
od psycholog Marii Rotkiel
emocje w postaci przyjaznych
bohaterów – Emotek
elementy kodowania
i edukacji ekonomicznej
innowacja pedagogiczna 
z zakresu preorientacji zawodowej
nowoczesne,
aktywizujące metody
kody QR – scenariusze uroczystości,
warsztatów z rodzicami
wiele zadań
i ćwiczeń otwartych

Dostępne pakiety:

pakiet Miedzy nami Emotkami 6 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Sześciolatek

Autor: Anna Zabielska

Karty pracy (5 części) oraz wyprawka. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, innowację pedagogiczną „Spotkania z ciekawymi ludźmi – preorientacja zawodowa w przedszkolu”, elementy edukacji ekonomicznej. Zajęcia inspirowane m.in.: metodą projektowania okazji edukacyjnych, Storyline, STEAM, kodowania, dramy, Dobrego Startu, kinezjologii edukacyjnej, grywalizacji.


pakiet Miedzy nami Emotkami 5-6 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Pięcio- i sześciolatek

Autor: Anna Zabielska

Karty pracy (5 części) oraz wyprawka. Pakiet ułatwia pracę w grupie łączonej wiekowo przez stopniowanie poleceń, skorelowane karty pracy i wspólny przewodnik metodyczny. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!” oraz innowację pedagogiczną „Spotkania z ciekawymi ludźmi – preorientacja zawodowa w przedszkolu”.


pakiet Miedzy nami Emotkami 5 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Pięciolatek

Autor: Anna Zabielska

Karty pracy (5 części) oraz wyprawka. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, innowację pedagogiczną „Spotkania z ciekawymi ludźmi – preorientacja zawodowa w przedszkolu”, elementy edukacji ekonomicznej. Zajęcia inspirowane m.in.: metodą projektowania okazji edukacyjnych, Storyline, STEAM, kodowania, dramy, Dobrego Startu, kinezjologii edukacyjnej, grywalizacji.


Między nami Emotkami. Mam 4 lata, Mam 5 lat

Między nami Emotkami. Mam 5 lat

Autor: Anna Zabielska

Karty pracy (4 części) oraz wyprawka. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, elementy mnemotechnik („haków pamięciowych” służących lepszemu zapamiętywaniu informacji). Zajęcia inspirowane m.in.: metodą projektowania okazji edukacyjnych, Edukacji Przez Ruch, Storyline, kodowania, dramy, integracji sensorycznej, opowieści ruchowej.


Między nami Emotkami. Mam 4 lata, Mam 5 lat

Między nami Emotkami. Mam 4 lata, Mam 5 lat

Autor: Anna Zabielska

Karty pracy (4 części) oraz wyprawka. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, elementy mnemotechnik („haków pamięciowych” służących lepszemu zapamiętywaniu informacji). Zajęcia inspirowane m.in.: metodą projektowania okazji edukacyjnych, Edukacji Przez Ruch, Storyline, kodowania, dramy, integracji sensorycznej, opowieści ruchowej.


Między nami Emotkami. Mam 4 lata, Mam 5 lat

Między nami Emotkami. Mam 4 lata

Autor: Anna Zabielska

Karty pracy (4 części) oraz wyprawka. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, elementy mnemotechnik („haków pamięciowych” służących lepszemu zapamiętywaniu informacji). Zajęcia inspirowane m.in.: metodą projektowania okazji edukacyjnych, Edukacji Przez Ruch, Storyline, kodowania, dramy, integracji sensorycznej, opowieści ruchowej.


pakiet Miedzy nami Emotkami 4 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Czterolatek

Autor: Anna Zabielska

Karty pracy (2 części). Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, zajęcia inspirowane m. in. metodą pedagogiki zabawy, dramy, Edukacji Przez Ruch, zabawy fabularyzowanej.


pakiet Miedzy nami Emotkami 3-4-latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Trzy- i czterolatek

Autor: Elżbieta Żurakowska, Agnieszka Doroszczyk

Karty pracy (2 części) dostosowane do możliwości i potrzeb najmłodszych. Pakiet ułatwia pracę w grupie łączonej wiekowo przez stopniowanie poleceń, skorelowane karty pracy i wspólny przewodnik metodyczny. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!” oraz zajęcia inspirowane m. in. metodą pedagogiki zabawy, dramy, Edukacji Przez Ruch.


pakiet Miedzy nami Emotkami 3 latki

Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji. Trzylatek

Autor: Elżbieta Żurakowska, Agnieszka Doroszczyk

Karty pracy (2 części) dostosowane do możliwości i potrzeb najmłodszych. Zawiera cykl zajęć „Ach, te emocje!”, zajęcia inspirowane m. in. metodą pedagogiki zabawy, dramy, Edukacji Przez Ruch, zabawy fabularyzowanej.