rozbudza ciekawość dziecka w stosunku do otaczającego świata
inspiruje do nauki poprzez zabawę
przygotowuje do nauki pisania, czytania oraz liczenia
rozbudza kreatywność i wyobraźnię dziecka
umożliwia efektywną pracę w grupach łączonych dzieci 5/6 letnich.
rozwija sprawność grafomotoryczną.

Dostępne pakiety: