Jeśli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem bądź produkty posiadają uszkodzenia, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (szczegółowe informacje w regulaminie poniżej) lub kontaktując się z właściwym Konsultantem Oświatowym, u którego było składane zamówienie.

W przypadku pytań, zapraszamy też do kontaktu pod numerem telefonu: 530 104 110.

Zanim złożysz reklamację, sprawdź dokładnie zawartość przesyłki. Monitorujemy proces kompletowania zamówień i pakowania towaru, co pozwala na zminimalizowanie pomyłek po stronie Wydawnictwa.

Twoją reklamację rozpatrzymy do 14 dni roboczych.

Regulamin zwrotu towaru Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o.

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia odebrania towaru. Datą odebrania towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego, kuriera lub Konsultanta Oświatowego.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa lub wypełniony formularz zwrotu towaru np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Takie oświadczenie powinno zawierać dane kontaktowe i numer faktury zakupu towaru.
 3. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Obowiązkowo do zwrotu należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu (Załącznik nr 1 do Regulaminu), będący podstawą do prawidłowego rozliczenia zwrotu i wystawienia korekty.
 5. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności towaru.
 6. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 7. Zwracany towar należy zapakować i zabezpieczyć w sposób zapewniający bezpieczny transport.
 8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o., Zaścianki, ul. Usługowa 4a, 15-521 Białystok, z dopiskiem MAGAZYN.
 9. Gdy zwrot towaru następuje z winy Wydawnictwa (źle zrealizowane zamówienie, pomyłka) koszt odesłania towaru ponosi Wydawnictwo. Zwracany towar może także odebrać Konsultant Oświatowy, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru i spisaniu formularza zwrotu. W celu zgłoszenia takiego zwrotu i ustalenia terminu odbioru należy kontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. +48 530 104 110 lub bezpośrednio z Konsultantem Oświatowym, u którego było składane zamówienie. Lista Konsultantów dostępna jest na stronie: podrecznikarnia.pl/kontakt.html
 10. W przypadku rezygnacji z zakupu, rozmyślenia się klienta, koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego lub innego przewoźnika.
 11. Wydawnictwo niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia zwrotu na swoim magazynie, dokona zwrotu świadczenia pieniężnego.
 12. Zwrot świadczenia pieniężnego zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient składając formularz zwrotu wskaże inny numer rachunku bankowego.
 13. Regulamin i formularz zwrotu towaru jest udostępniony za pośrednictwem strony www.podrecznikarnia.pl oraz u Konsultantów Oświatowych Wydawnictwa.
 14. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dokonane zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie www.podrecznikarnia.pl
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2022 r.

pdfFORMULARZ ZWROTU TOWARU (Załącznik nr 1 do Regulaminu)