Dostępna jest aktualizacja Aplikacji Diagnoza. Dzięki nowej wersji, nauczyciele mogą prowadzić zarówno obserwację, jak i diagnozę dziecka – i to przez cały okres przedszkolny.

Aktualizacja Aplikacji Diagnoza dostępna jest do bezpłatnego pobrania na www.edukacja.podrecznikarnia.pl.

Nowi użytkownicy powinni założyć konto dla nauczyciela, następnie pobrać plik przechodząc przez katalog „Obudowa metodyczna” do „Aplikacja Diagnoza”.
Nauczyciele, którzy korzystali już z programu, po zalogowaniu mogą ponownie go pobrać – dane dzieci zostaną zachowane, a aplikacja zaktualizowana.

Zaktualizowana, bezpłatna aplikacja to szereg udogodnień w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego:

  • obserwacja oraz diagnoza dla dziecka i grupy dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat),
  • automatyczne generowanie wyników obserwacji i diagnozy,
  • tworzenie własnej oceny opisowej,
  • diagnoza i obserwacja grupy,
  • możliwość edycji wpisu,
  • generowanie dokumentów do druku.