Sto nauczycielek wzięło udział w konferencji zorganizowanej w Kielcach na temat sposobów pracy z małymi dziećmi w przedszkolu.

Celem konferencji było zapoznanie nauczycieli z innowacyjnymi sposobami pracy stosowanymi na zajęciach z języka angielskiego i matematyki w przedszkolu.

Wykłady połączone z elementami warsztatowymi przeprowadziły ekspertki:

  • Katarzyna Dołhun „Język angielski w przedszkolu… To proste!”
  • Ewa Zielińska „Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji zajęć matematycznych”

Konferencję zorganizowaliśmy dzięki współpracy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.