Dołącz do konkursu dla nowych i obecnych Klientów Podręcznikarni i zdobądź nowoczesne multimedia oraz pomoce dydaktyczne do Twojego przedszkola!

Zasady są proste: złóż zamówienie na produkty Podręcznikarni, zakup jeden produkt marki Sharp i wykonaj z grupą przedszkolną pracę plastyczną pod tytułem „Przedszkolny ekran przyszłości” .

Nagrody:

  • I miejsce: Monitor interaktywny firmy Sharp oraz Kuferek Nauczyciela,
  • II miejsce: Oczyszczacz powietrza firmy Sharp oraz Kuferek Pełen Wiedzy,
  • III miejsce: Głośnik firmy Sharp oraz Kuferek Pełen Emocji.

Zgłoś wszystkie grupy, by zwiększyć szanse! Placówka przedszkolna może zgłosić tyle prac, ile ma grup przedszkolnych. To oznacza, że możesz zwielokrotnić szansę na wygraną.

KONKURS ZOSTAŁ WYDŁUŻONY! Szczegóły poniżej oraz na stronie konkursu.

 

Wydłużenie terminu na składanie pracy w konkursie


Pragniemy poinformować, że na podstawie § 9 ust. 3 Regulamin konkursu SHARPnij nagrodę organizator wprowadził zmiany w terminach określonych w § 3 ust. 1 oraz w § 4 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu. Zmiana polega na wydłużeniu terminu na wykonanie zadania konkursowego, wydłużeniu terminu trwania konkursu oraz przesunięciu terminu ogłoszenia wyników konkursu. 
Nowe terminy w Regulaminie:

1.
§ 2 ust. 2 pkt 1:
złożenie przez daną placówkę przedszkolną u Konsultanta Organizatora, zamówienia na produkty oferowane przez Organizatora na łączną kwotę równą lub przekraczającą wartość 3.000,00 zł brutto (po uwzględnieniu ewentualnych zwrotów, korekt i rabatów) i dokonanie całościowej płatności za zamówione produkty (na podstawie wystawionej faktury) do końca trwania konkursu tj. do dnia 1 grudnia 2023 r. Do wymaganej kwoty (3.000,00 zł brutto) nie wliczają się dostępne w ofercie Organizatora produkty marek Trefl oraz Sharp.”


2.
§ 3 ust. 1:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez grupę przedszkolną danej placówki przedszkolnej pracy plastycznej pt. „Przedszkolny ekran przyszłości” i opublikowaniu jej zdjęcia pod postem konkursowym w terminie do 1 grudnia 2023 r. Post konkursowy zostanie opublikowany na
www.facebook.com/podrecznikarnia przez Organizatora konkursu.”

3.
§ 4 ust. 1 i 2:
„1. Konkurs trwa od 01.03.2023 r. do 01.12.2023 r. do godziny: 23.59.

2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 05.12.2023 r. za pośrednictwem Fanpage Organizatora.”


4.
§ 5 ust. 5, ust. 6 i ust. 7:
„5. Organizator ma 30 dni na wysyłkę nagród do laureatów, od dnia otrzymania przez Organizatora odpowiedzi na wiadomość przesłaną zgodnie z § 4 ust. 5, nie później niż do dnia 9 stycznia 2024 r.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody w terminie do 9 stycznia 2024 r. z przyczyn leżących po stronie Zwycięskiej placówki przedszkolnej. W takim przypadku nagroda przepada.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody głównej w terminie do 9 stycznia 2024 r. z przyczyn leżących po stronie Fundatora. W takim przypadku roszczenie o wydanie nagrody należy bezpośrednio kierować do Fundatora nagród głównych.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz niezbędne do udziału w nim oświadczenia i zgody znajdują się w jego regulaminie.