Badania PISA skupiają się na sprawdzeniu poziomu wiedzy i różnych umiejętności wśród uczniów z całego świata. Niedawno opublikowane wyniki badania przeprowadzonego w 2022 roku nie napawają optymizmem. Polscy uczniowie mają spore problemy z kompetencjami społeczno-emocjonalnymi w porównaniu do swoich rówieśników z innych krajów.

Ocenie poddano nie tylko wiedzę i zdolności poznawcze, ale także umiejętności społeczno-emocjonalne. W ramach tych drugich zbadano poniższe aspekty:

🔵 wytrwałość (średnia OECD 0,00; Polska -0,28),

🔵 ciekawość (średnia OECD 0,06; Polska -0,24),

🔵 współpracę (średnia OECD 0,01; Polska -0,19),

🔵 empatię (średnia OECD 0,01; Polska -0,08),

🔵 asertywność (średnia OECD -0,01; Polska -0,11),

🔵 odporność na stres (średnia OECD -0,02; Polska -0,05),

🔵 kontrolę emocjonalną (średnia OECD -0,01; Polska -0,30).

 

We wszystkich siedmiu punktach wypadliśmy znacznie poniżej średniej OECD, a w niektórych przypadkach znaleźliśmy się niemal na samym końcu lub nawet na ostatniej pozycji względem kilkudziesięciu krajów!

Z rezultatów badania wypływa jasny wniosek – o ile w zakresie wiedzy i zdolności poznawczych nie ustępujemy nastolatkom z pozostałych państw, o tyle w obszarze umiejętności społeczno-emocjonalnych nie jest już tak dobrze.

Nasuwa się zatem pytanie, czy możemy coś zrobić, aby wpłynąć na wyniki przyszłych badań PISA? Możemy, a w tym celu powinniśmy zadbać o wspomniane kompetencje już na wczesnym etapie rozwoju dziecka – im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli będziemy uczyć już kilkuletnie dzieci odpowiednich zachowań i relacji w grupie, w późniejszym czasie będzie im znacznie łatwiej prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

Rozumiejąc, że umiejętności społeczno-emocjonalne to kompetencje przyszłości, stworzyliśmy nową serię TUSia i TUSik w przedszkolu, która zawiera elementy Treningu Umiejętności Społecznych. Zadbajmy wspólnie o lepszy rozwój nowych pokoleń.

 

Źródło: OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption, PISA, OECD Publishing, Paris.