W życiu przedszkolaka istnieje wiele zależności, a jedna z nich brzmi następująco – świadomi nauczyciele i zaangażowani rodzice to szczęśliwe dzieci, które lepiej radzą sobie z emocjami oraz łatwiej nawiązują kontakty. Chcąc osiągnąć ten cel, należy znaleźć wspólny język i poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

W związku z tym serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do uczestnictwa w konferencji „Świadomi nauczyciele, zaangażowani rodzice, szczęśliwe dzieci. Konferencja edukacyjna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego”, która odbędzie się 26.08.2024 roku w Białymstoku. Podczas spotkania skupimy się nie tylko na trudnościach pojawiających się w relacji nauczyciel – rodzice – dzieci, ale przede wszystkim rozwiązaniach ułatwiających budowanie współpracy z rodzicami oraz kształtowanie prawidłowego rozwoju dziecka.

Konferencja będzie składać się z dwóch paneli: „Budowanie dobrej relacji z rodzicem warunkiem współuczestniczenia w kształtowaniu osobowości dziecka” oraz „Konsekwencje obecności mediów w życiu małego dziecka”. Cennym doświadczeniem w powyższych obszarach podzieli się Renata Wolińska – pedagog szkolny, psychoprofilaktyk uzależnień dzieci i młodzieży, doradczyni metodyczna Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ds. wychowania i współpracy z rodzicami, a także Pedagog Roku 2012.

 

Obecność na wydarzeniu pozwoli poznać i lepiej zrozumieć poniższe kwestie:

- strukturę grupy rodziców i jej dynamikę,

- mechanizmy obronne rodziców w trudnych rozmowach o dziecku,

- sposoby przekazywania kłopotliwych informacji o dziecku tak, aby nie stracić relacji z rodzicem,

- wpływ mediów na postawy i wzorce postępowania,

- proces uspołecznienia a przemoc w mediach,

- konsekwencje korzystania z mediów dla rozwoju procesów poznawczych.

 

To doskonała okazja do zdobycia wartościowej wiedzy, którą będzie można wykorzystać w praktyce, podczas codziennej współpracy z rodzicami oraz przedszkolakami. Wspólnie i przede wszystkim świadomie wyznaczmy właściwy kierunek rozwoju dzieci!

Wydarzenie ma charakter edukacyjny –  uczestnicy otrzymają certyfikat MODM (BCE).

Organizatorami konferencji są Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego oraz Białostockie Centrum Edukacji.

Udział jest bezpłatny, wymagana jest natomiast wcześniejsza rejestracja.