„Legenda o Warsie i Sawie” – książka w planszach
8 plansz A3 z kolorowymi ilustracjami i fragmentami tekstu. Producent: Trefl S.A.

Dziś przedszkole „Pod Sosnami” było zupełnie puste: dzieciaki pojechały z paniami wychowawczyniami i kilkorgiem rodziców na pierwszą wycieczkę do stolicy! Przedszkolaki dowiedziały się, że stolica, czyli Warszawa to najważniejsze miasto w Polsce, a o jej początkach nasi prapradziadkowie opowiadali już dawno, dawno temu. Przewodnik przywołuje legendę o pracowitym rybaku Warsie i pięknej syrenie Sawie, których miłość przyczyniła się do powstania Warszawy.

Korzyści płynące z czytania i opowiadania bajek:

  • Wychowawcze – bajki kształtują system wartości dziecka, pokazują, co jest dobre, a co złe, oraz rozwijają osobowość, pobudzają zaciekawienie światem i oswajają z jego różnorodnością.
  • Terapeutyczne – dziecko, poprzez utożsamienie się z bohaterem, znajduje sposób oswojenia się z lękami czy obawami. Bajki podnoszą samoocenę dziecka, poprawiają jego nastrój i relacje z otoczeniem.
  • Relaksacyjne – dziecko podczas słuchania opowieści odpręża się, relaksuje, wycisza.
  • Komunikacyjne – bajki mogą być metodą porozumiewania się dziecka z dorosłymi na istotne tematy