Nowe karty pracy rozwijają dziecko w obszarze emocjonalnym, społecznym, fizycznym i poznawczym. Pomagają dzieciom rozpoznawać emocje własne i innych osób oraz uczą właściwych postaw w grupie rówieśniczej i prawidłowych zachowań wobec dorosłych. Kształtują właściwe postawy wobec świata zwierząt i przyrody , a także wprowadzają dzieci w świat pojęć matematycznych.

Pakiety uwrażliwiają na piękno języka literackiego i zawierają wiele propozycji ćwiczeń grafomotorycznych. Jednostronne karty pracy dają możliwość wykorzystania materiałów do wykonania puzzli, wycinanek i prac plastycznych, które można wyeksponować na wystawie.

Wyróżniają się bogatą szatą graficzną , a do każdego bloku tematycznego są opracowane plansze edukacyjne formatu A 3 oraz dodatkowe plansze " Emocje". Perforowane kartki ułatwiają pracę nauczyciela.


Karty pracy

 


 

Dodatkowo proponujemy


Obudowa Metodyczna

cd

Płyta CD

przewodnik

Przewodniki metodyczne 4 szt.

program

Program wychowania przedszkolnego

cd 1

płyty CD z muzyką klasyczną (2 szt.)

cd 1

płyty CD z muzyką na każdą okazję (2 szt.)