Kliknij w obrazek aby oglądać strona po stronie
 • karty pracy kształtują pojęcia matematyczne, a postaci z serialu „Rodzina Treflików” uatrakcyjniają i wspomagają proces uczenia się,
 • krótkie wierszyki, wykorzystane przy wprowadzaniu kolejnych cyfr, uatrakcyjniają liczenie
  i sprzyjają lepszemu ich zapamiętywaniu,
 • różnorodne ćwiczenia zawarte w kartach pracy:
 • doskonalą umiejętność prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi
  i porządkowymi,
 • utrwalają znajomość figur geometrycznych, cyfr drukowanych i pisanych oraz znaków matematycznych (+, -,=,<,>),
 • kształcą umiejętność dodawania, odejmowania i porównywania w zakresie liczby 10
  za pomocą liczmanów i w pamięci,
 • doskonalą umiejętność pisania cyfr i znaków matematycznych,
 • uczą zapisywania operacji matematycznych za pomocą działań,
 • rozwijają spostrzegawczość i pomysłowość przez odwzorowywanie, cyfr oraz tworzenie nowych rysunków według własnego pomysłu,
 • kształtują umiejętność określania kierunków oraz położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • utrwalają znajomość dni tygodnia i pór roku,
 • zachęcają do logicznego myślenia.