Dzień Babci i Dziadka to dla przedszkolaków ważne wydarzenie! Aby ułatwić przygotowanie do tej uroczystości, udostępniamy nauczycielom bezpłatny scenariusz do wykorzystania w przedszkolu. 

Scenariusz zawiera cele, opisy poszczególnych aktywności, element artystyczny (jasełka) oraz gry i zabawy angażujące nie tylko dzieci, ale również dziadków i babcie, m.in. quiz wiedzy o wnuczkach. Scenariusz można modyfikować dopasowując go do potrzeb i możliwości grupy. Zachęcamy, by dzieci wcześniej przygotowały tematyczne laurki, a w organizację słodkiego poczęstunku zaangażować rodziców. 

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną, uczy dzieci okazywania dziadkom szacunku, ale także rozwija na potrzeby innych i pokazuje przedszkolakom, że warto sprawiać innym niespodzianki. 
 

pdfScenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka