Aktywna tablica

Trwa kolejna edycja rządowego programu „Aktywna tablica”, którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

2023 aktywna tablica harmonogram lewy

Harmonogram działań na 2023

 • do 15 maja 2023 szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących
 • do 30 maja 2023 organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów
 • do 30 czerwca 2023 kwalifikacja wniosków przez wojewodów
 • do 31 sierpnia 2023 przekazanie środków finansowych organom prowadzącym szkoły

2023 aktywna tablica harmonogram prawy

 
 

Kto może aplikować?

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
 • z niepełnosprawnościami;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022.

Kwoty wsparcia

Dofinansowanie dla szkół w programie Aktywna Tablica

 

Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy
 • wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Aby spełnić warunek polegający na konieczności zapewnienia wkładu własnego, dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

Jaki sprzęt można zakupić ze środków Aktywna tablica?

2 MONITORY INTERAKTYWNE VESTEL VISUAL SOLUTIONS 65’’by SHARP

kod produktu : IFX653-4P - specyfikacja techniczna

14 000,00 zł

Wniosek dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu/nowoczesnych pomocy dydaktycznych w roku 2023

Pobierz wniosek (Excel) Obejrzyj prezentację

2 MONITORY INTERAKTYWNE VESTEL VISUAL SOLUTIONS 65’’by SHARP

2 MONITORY INTERAKTYWNE VESTEL VISUAL SOLUTIONS 65’’by SHARP + OPS z systemem WINDOWS

Szczegóły oferty dostępne u Konsultantów Edukacyjnych Podręcznikarni.

kod produktu : IFX653-4P - specyfikacja techniczna

17 500,00 zł

Wniosek dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu/nowoczesnych
pomocy dydaktycznych w roku 2023

Pobierz wniosek (Excel) Obejrzyj prezentację

2 MONITORY INTERAKTYWNE VESTEL VISUAL SOLUTIONS 65’’by SHARP

2 MONITORY INTERAKTYWNE VESTEL VISUAL SOLUTIONS 75’’by SHARP + OPS z systemem WINDOWS

Szczegóły oferty dostępne u Konsultantów Edukacyjnych Podręcznikarni.

kod produktu : IFX753-4P - specyfikacja techniczna

17 500,00 zł

Wniosek dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu/nowoczesnych
pomocy dydaktycznych w roku 2023

Pobierz wniosek (Excel) Obejrzyj prezentację

2 MONITORY INTERAKTYWNE VESTEL VISUAL SOLUTIONS 75’’by SHARP
2023 aktywna tablica konsultanci

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku? Chętnie pomożemy! Wypełnij formularz i skontaktuj się z naszym Konsultantem Edukacyjnym.

 

Proszę uzupełnić pole.
Niepoprawny format adresu e-mail
Proszę uzupełnić pole.
Proszę uzupełnić pole.
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Wybierz województwo
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w celu, w którym została udzielona.

2023 aktywna tablica sharp

Więcej informacji o programie Aktywna Tablica znajduje się tutaj