Kliknij w obrazek aby oglądać strona po stronie

Pakiet: Zabawy z porami roku - Karty pracy przedszkolaka

Materiał edukacyjny został oparty o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera i rozszerzony w starszej grupie, umożliwia to pracę na zajęciach z dziećmi 3 i 4 letnimi, o zróżnicowanych możliwościach poznawczych i różnorodnych zainteresowaniach.


Charakterystyka:

  • w pełni skorelowane z pakietem pięciolatka
  • uwrażliwiają na piękno krajobrazu w poszczególnych porach roku
  • zachęcają do podejmowania różnorodnej aktywności
  • uczą rytmicznego organizowania czasu poprzez układy figur geometrycznych i ilustracji dostosowanych do poszczególnych kręgów tematycznych
  • wprowadzają pojęcie dodawania i odejmowania
  • zachęcają do porównywania
  • uwzględniający potrzeby dzieci młodszych