Administratorem danych osobowych jest Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk z siedzibą w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 86 15-005 Białystok. Podanie danych jest dobrowolne. w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości przedstawienia oferty i informacji handlowych dotyczących działalności Wydawnictwa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy wyraża Pani/Pan zgodę na:

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez Administratora tj. Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk z siedzibą w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 86 15-005 Białystok., w celach związanych z wykonywaniem usług pośrednictwa finansowego jak również usług z tym związanych.

-Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.) od Administratora tj. Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk z siedzibą w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 86 15-005 Białystok.

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, przez Administratora tj. Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk z siedzibą w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 86 15-005 Białystok, w celach marketingowych tj. przesyłanie ofert promocyjnych oraz informacji o nowych produktach i usługach drogą email.

-Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora tj. Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk z siedzibą w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 86 15-005 Białystok, treści marketingowych zawierających informacje o aktualnych usługach i ofertach, pocztą elektroniczną oraz w postaci wiadomości SMS.

Dane osobowe przetwarzane są w celu dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług finansowych, na podstawie udzielonej zgody poprzez wypełnienie powyższego formularza, oraz w celach marketingowych w postaci: ofert promocyjnych, informacji o nowych produktach, przesyłanych drogą email, na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.

Odbiorcą danych osobowych będą: Administrator, personel Administratora oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres podać email żądania wraz z podaniem danych użytkownika.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres podać email żądania wraz z podaniem danych użytkownika .